Mapal Polska

Mapal Polska Sp. z o. o.
ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź
tel. 0 42 663 42 00
www.mapal.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000214585
NIP: 727-23-53-377
Kapitał Zakładowy: 53.125,00 PLN